Om FASA

Fasa erbjuder en mängd värdefulla tjänster inom området brandskyddsarbete.
Vi kan bland annat hjälpa er med riskanalys, besiktning, brandskyddsbeskrivning,
brandskyddsutbildning och det som kallas Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA).

FASA erbjuder kompetens som begränsar skador på människor, egendom och miljö
som orsakas av just brand.

Tjänsterna vi erbjuder har hög kvalitet, korta leveranstider, är kostnadseffektiva och
har innovativa lösningar. Vår ambition är att alltid bistå med snabba svar och snabb
återkoppling genom telefon och e-post, vilket är viktigt när det gäller säkerhet.