Brandkonsult

Varför skall man anlita en brandkonsult?

Det kan man ofta höra ute på fältet och är för oss brandtekniskt kunniga en oroande utveckling. Många gånger projekteras brandskyddet av ej brandsakskunniga, utan brandteknisk bakgrund.
I byggprojekt gäller det alltid att pressa priser och begränsa kostnader. Brand är en funktion som många anser sig behärska själva utan extern inblandning. Många gånger kan ett bra dimensionerat brandskydd utformas internt men sannolikheten är stor att det blir på tok för överdimensionerat, vilket får till följd att beställarnas byggkostnader istället fördyras. Svaret på frågan är därför; man skall anlita en brandskyddskonsult med kunskap och erfarenhet inom brandsäkerhet för att optimera brandskyddet, så att byggkostnaden minimeras – utan att för den sakens skull tumma på personsäkerheten.

FASA:s konsulttjänster inom brandskydd är av stor variation och täcker med all säkerhet ditt behov. Vi hjälper till med projektering inom allt från bostadshus och stora avancerade publika anläggningar till industrier.