Aktuellt

 • Brandbesiktigar en stor fastighet söder om Stockholm
 • Inventerar Stendörrens fastigheter på brandskyddet i Flen
 • Brandbesiktigar en skola söder om Stockholm
 • Upprättar en brandskyddsbeskrivning åt en skola i Järfälla
 • Hjälper ett byggföretag med konsultation ang brandskyddet på ett projekt söder om Stockholm
 • Brandvaktar på Elle-Galan 2018
 • Inventerar Svenska Bostäders lokaler på brandskyddet i Centrala Stockholm
 • Inventerar Stendörrens fastigheter på brandskyddet i Stockholm

Tidigare

 • Installerat brandskyddsutrustning åt en bostadsrättsföreningen på Floragatan
 • Hjälpt ett företag med grundläggande brandutbildning
 • Arbetsledning på ett byggprojekt på Ljusterö
 • Utbildat en förskola på Värmdö i HLR/Barn-HLR
 • Utbildat två företag i D-HLR
 • Service av brandmaterial i en bostadsrättsförening i Solna
 • Upprättat en Brandskyddsbeskrivning till en förskola i Järfälla
 • Utbildat ett fritids personal i Första hjälpen/brandskydd
 • Installerat lokalt dörrstängningssystem på en restaurang i Stockholm
 • Upprättat brandskyddsbeskrivning till ett stort projekt i Nacka
 • Upprättar en brandskyddsbeskrivning till ett kafé i Stockholms innerstad
 • Utbildar Stendörrens personal i SBA-Arbete
 • Skriver ett brandtekniska utlåtande till en restaurang vid Sergeltorg
 • Upprättar brandskyddsbeskrivning till ett hotell
 • Inventerar Svenska Bostäders lokaler på brandskyddet i Västerort
 • Inventerar Stendörrens fastigheter på brandskyddet i Stockholm
 • Utbildar ett förlag i brandkunskap
 • Service av Hjärtstartare
 • Hjälper ett brandskyddsföretag med brandtätning
 • Ansvarar för säkerheten under inspelningen av TV-Programmet ”Genikampen”
 • Levererar utrymningsplaner till Strabag
 • Service av Hjärtstartare
 • SBA-Konsultation till ett företag i Solna
 • Service av brandsläckare i Tumba
 • Brandskyddsbeskrivning till ett stort transportföretag
 • Ansvarar för säkerheten under inspelningen av TV-Programmet ”grillmästarna”
 • Inventerat brandskyddet för en fastighet på 80 000kvm i Huddinge
 • Brandvakter i oljehamnen, under borrning
 • Service av hjärtstartare i Solna
 • Under april genomfört grundläggande brandutbildning för 400 personer
 • Fire and Safety Administration AB (FASA) blir ett Friside bolag.

  • Efter dialog mellan parterna i Friside AB 556655-9687 och Fire and Safety Administration AB (FASA) har beslut fattats om att bolaget Fire and Safety Administration AB 556747-9018 fr.o.m. 2017-01-01 kommer ingå i Friside AB och dess bolagsstruktur via ett företagsförvärv.

   Bolaget kommer fortsättningsvis att verka som dotterbolag till Friside Teknik & Säkerhet AB.

   I samband med detta så tillträder Martin Söderberg, tidigare ägare och VD på Fire and Safety Administration AB, som Affärsområdeschef och partner i Friside Teknik & Säkerhet AB.

   – Med hjälp av Martins nätverk och goda kännedom om branschen ger detta oss en bra grund att utveckla Friside Teknik & Säkerhet inom dess områden. Bl.a. kommer vi nu att kunna erbjuda egna brandskyddskonsulter, ett område där vi märker en stor efterfrågan, säger Henrik Andersson VD Friside AB

    

   För frågor ber vi höra av er till

   Henrik Andersson, +46 72 744 14 20 eller henrik@frisidegroup.com
   Urban Persson, +46 70 328 85 08 eller urban@frisidegroup.com
   Martin Söderberg, +46 70 647 04 95 eller martin.soderberg@fasa.se
   www.friside.com

   

 • Levererar barnelektroder till en hjärtstartare
 • Utrymningsplaner till Strabag
 • Service av brandsläckare åt Strabag
 • Besiktigat en ny bodetablering åt Strabag
 • Utbildar Stockholm Vatten i HLR med hjärtstartartare
 • Utbildad ett Gymnasiums personal i grundläggande brandskydd
 • Upprättat en brandskyddsbeskrivning på ett nytt bostadsområde norr om Stockholm
 • Upprättat en ”BUB” Brandskydd under byggtid åt ett nytt projekt.
 • Brandvakter på Elle-Galan
 • Denna vecka har vi hjälpt Svenska Hjältar med sjukvård under inspelningen av galan på Cirkus i Stockholm
 • Gratulerar Daniel på företaget till tillskottet i familjen
 • Projekterar brandskyddet till två flerbostadshus i Stockholm
 • Skrivit avtal med ett företag i Norge om att ta hand om allt brandskydd i en nybyggd fastighet utanför Oslo
 • Sålt brandsläckare till ”Stjärnklart”
 • Färdigställt brandtätningen på fastigheten i Solna
 • Monterat nya innomhusbrandposter i Solna
 • Hjälpt Cirkus på djurgården med säkerhetsarbete
 • Utbildad Eli Lilly i HLR med hjärtstartare
 • Hjälpt en kund med brandimpregnering
 • Utbildat Roslagens farmatjänst i HLR med hjärtstartare och brandkunskap.
 • Projekterar en fastighet åt Svenska kyrkan
 • Brandtätar en fastighet i Solna.
 • Hjälper ett företag i Solna med utrymningsvägarna. installerar trappa
 • Har nu en färdigutbildad Brandinspektör hos oss
 • Denna vecka hjälper vi ett gym i Täby med projektering av utrymningsvägar.
 • Förstärker brandskyddet på en förskola i Gustavsberg
 • Förstärker personalstyrkan på räddningstjänsten i Sälen
 • Brandtätar en fastighet i Solna.
 • Vecka 45 utbildar vi b.la ett byggföretag i HLR och första hjälpen.
 • Vi brandtätar fastigheter i Solna och Järfälla
 • Vi hjälper ett snickeri i Täby med deras systematiska arbetsmiljöarbete
 • Vi fortbildar vår personal på myndigheten för samhällsskydd (MSB) i Revinge