FASA – Vi kan brandskydd

Trygga Leverantörer av brandskydd

FASA är en specialister på brandskyddhome-img1. Vi erbjuder underhåll av all brandskyddsutrustning, utbildning med brett kursutbud samt kon-sultarbete med riskbesiktning, dokumentation, ritningar samt SBA.

home-img2

Specialister inom brandsäkerhet

Dagens lagstiftning innebär stor frihet i utformandet av brandskyddet, men ställer också stora krav på gediget brandsäkerhetskunnande. Detta är ett specialistområde under snabb utveckling och kräver kunskap och erfarenhet.

Kompetens och Kvalitet

FASA erbjuder kompetens som begränsar skador på människor,home-img3
egendom och miljö som orsakas av just brand. Tjänsterna vi erbjuder
har hög kvalitet, korta leveranstider, är kostnadseffektiva och har innovativa
lösningar. Vår ambition är att alltid bistå med snabba svar och snabb
återkoppling genom telefon och e-post, vilket är viktigt när det gäller säkerhet.